T.C.
   ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI

 

      İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ


 

 

 

 

 

Resim hazırlık aşamasındadır.

 

 

 

Esmer YILDIRIM
Nüfus Müdürü

 

 

 
 

Seyitbattal ERGİN

V.H.K.İ.

 

 

Celalettin ÇALIN

4/B Sözleşmeli Büro Memuru

 

 

 

 

 

 

Resim hazırlık aşamasındadır.

 

 

 

 

 

 

Mustafa YILDIZ
4/B Sözleşmeli Büro Memuru

 

 

 

 

 •  
 • İbrahim GÜNGÖR
  •                                                                                                                                                   Hizmetli

   KURULUŞUN GENEL TANITIMI:

   Hukuk kuralları ile düzenlenmiş olan toplumsal yaşamda; Devlet ile fert arasındaki temel ilişki 'vatandaşlık bağının' kurulması ile gerçekleşmektedir. Devletin en önemli iki unsurundan biri olan milletin ve onun en küçük hücresini oluşturan ailelerin ve bireylerinin, doğumundan ölümüne kadar yaşamının her bölümünde kişisel ve medeni durumunun, uyrukluluğunun ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların saptanmasıdır. Ölümünden sonra da bu ilişkisi kesilmemekte ve özellikle miras hukukuna esas olmak üzere nüfus kütüğündeki kayıtlar yaşamaya devam etmektedir.

   Bu amaçla düzenlenmiş defter ve bilgisayar ortamında yazılması, güncellik ve sürekliliğinin sağlanması, korunması, ülke nüfusunun yapısını, nüfus sayısını ve hayati istatistikler ile devletin alt yapısını oluşturan bilgileri istendiğinde, ilgililere ve resmi kuruluşlara verilmesi, kişinin toplum içinde bireysel olarak tanınmasına esas olan kimlik ve aile bağlarının hazırlanması nüfus hizmetlerinin ana işlevini meydana getirmektedir.

    

  •  

  • İLÇE NÜFUSU:

   2010 yıl sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre İlçemiz Nüfus bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

    

    

   Çüngüş İlçe Merkez ve Mahalle

    

   Kadın

    

   Erkek

    

   Toplam

    

   GENEL TOPLAM

    
    
   Merkez ve Mahalle
    
    
    
    
    
    
   5.932
    
    
   5.904
    
    
   11.836
    
    
   11.836
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  ÇÜNGÜŞ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

   

 • KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 •  

  SIRA NO

   

  HİZMETİN ADI

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

  1

  Doğum İşlemleri

  Nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri

  10 Dakika

  2

  Ölüm İşlemleri

  Ölüm tutanağı (2 suret)

  5 Dakika

  3

  Evlenme İşlemleri

  Evlenme bildirimi(2 suret)

  5 Dakika

  4

  Boşanma İşlemleri

  Boşanma kararı (2 suret )

  5 Dakika

  5

  Kayıt Düzeltme

  Kayıt düzeltme kararı (2 suret)

  5 Dakika

  6

  Nüfus ve Aile Cüzdanı

  1.Nüfus Cüzdanı talep belgesi

  2.3 adet fotoğraf

  a) Nüfus Cüzdanı Bedeli: 5,75 TL

  b) Aile Cüzdanı Bedeli: 58,00 TL

  5 Dakika

  7

  Evlat Edinme

  Evlat edinme kararı (2 suret)

  5 Dakika

  8

  Tanıma ve Tanımanın İptali

  Nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri

  Gaiplik kararı ( 2 suret)

  10 Dakika

  9

  Gaiplik

  5 Dakika

  10

  Vasiyetname Bildirimi Veya İptali

  Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi

  5 Dakika

  11

  Soy bağı'na ilişkin Esaslar

  Nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri

  10 Dakika

   

  12

  Nüfus Yazımında Kayıt Dışı Kalanlar

  30 Dakika     

           10 Dakika

  13

  Nüfus kayıt örneği

  1.Nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri

  2.Dilekçe

  3 Dakika

  14

  Adres Beyanı

  Nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri ve Adres beyan formu.

  2 Dakika

  15

  Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

  1.Nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri

  2.Dilekçe

  3 Dakika

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.


   

  H İ Z M E T L E R İ M İ Z:
   
  1-DOĞUM 
 •  
 • Doğum; Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye de otuz gün içinde nüfus Müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Nüfus Müdürlüğüne, çocuğun babası, annesi veyahut yanında bulduranlar bildirmekle yükümlüdürler. Doğum olayı 30 gün içinde bildirilmesi halinde Nüfus cüzdan ücreti alınmamaktadır.30 günden sonraki bildirimlerde idari paraca cezası verilmektedir. 

  2-EVLENME

  Evlenme: evlenmek isteyen erkek ve kadının 18 yaşını bitirmesi esastır. Ancak;17 yaşını bitirmiş kadın ve erkek anne ve babasının rızasıyla evlenebilir.16 yaşını bitirmiş erkek veya kadının evlenmesine aile mahkemeleri izin verebilir.
  Evlenmek isteyen çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu evlendirme memurluklarına müracaat edilir.
  Evlenmek isteyen çiftlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde; evlenme yapma yetkisi ilçe belediye evlendirme memurlukları veya ilçe nüfus müdürlükleri yetkilidir.
  Boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi için 300 günlük bekleme süresi vardır. Ancak; bu süre aile mahkemelerine müracaatları halinde kaldırılabilir.
  Evlenen kadın evlenme sırasında evlendirme memurluklarına veya evlendikten sonra ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek kızlık soyadı evlilik soyadının önünde taşıyabilir.
  Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilinir.

   
 • 3-ÖLÜM

  Ölüm olayın bildirilmesi; Ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde nüfus müdürlüklerine yetkililerce bildirilmesi gerekmektedir.

  Ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar;
  a)Köylerde muhtarlar(Sağlık ocağı bulunmayan köylerde)
  b)Hastanelerde hastane baştabipliği
            c)Şehir, kasaba ve sağlık kuruluşu bulunan yerlerde Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince gömme izni verenler.

   
  d)Adli olaylarda ve kazalarda ilgili cumhuriyet savcılıkları.
   
  4-BOŞANMA

  Boşanma olayı Aile mahkemelerince verilmektedir. Boşanma olayı kesinleştikten sonra 10 içinde mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Boşanan kadın mahkemece tekrar evlenmesine izin verilmediği takdirde; yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemek zorundadır. 

  5-KAYIT DÜZELTME

  Nüfus kayıtlarında herhangi bir kaydını değiştirmek isteyen(Yaş, İsim, Soyisim, Anne baba ismi vs) Asliye Hukuk mahkemelerine dava açmak zorundadır. Mahkemece düzeltilmesine karar verilmesi halinde kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından nüfus müdürlüklerine bildirilmesini gerekmektedir.

  6-DİĞER OLAYLAR
  Vatandaşlık İşlemleri
   
  a)Vatandaşlık İşlemleri; Vatandaşlık işlemleri için yurt dışında konsolosluklara,

  b)Merkez de; İçişleri Bakanlığına(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, c)Valiliklere;(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne) müracaat edilmesi gerekmektedir.
  7-TANIMA VE EVLAT EDİNME
  Tanıma İşlemleri; Tanıma yaptırmak isteyen babanın; Nüfus Müdürlüklerine, mahkemeye, Notere veya konsolosluklara yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
  Evlat Edinme; Evlat edinme mahkeme kararı ile olmaktadır. Mahkemece evlat edinmeye ilişkin karar verilmesi halinde kararın kesinleşmesinden itibaren, mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından 10 içinde ilgili Nüfus Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.


  8-EVLAT EDİNME

  a)Evlat edinebilmek için eşlerin birlikte evlat edinmesi esastır. Ancak; eşinin ölümü,2 yıldır nerede bulunduğu bilinmez, büyüklerin evlat edinilmesi durumunda eşler tek başına evlat edinebilirler.
  b)Küçüklerin evlat edinebilmesi için en az bir yıl bakılması,18 yaşından büyüklerin ise en az beş yıl bakılması veya 5 yıl birlikte yaşamaları gerekmektedir.
  c)Eşlerin 5 yıl evli olmaları veya 30 yaşını doldurulması durumunda evlatlık edinebilirler.
  d)Evlatlık ile evlat edinenlerin arasında en az 18 yaş fark bulunması gerekmektedir.

   
   
  9-NÜFUS CÜZDANLARI
   
  Herhangi bir nedenle nüfus cüzdanı değiştirmek isteyenlerin yerleşim yeri adreslerinin bulunduğu muhtarlıklardan cüzdan talep belgesi alıp nüfus müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Resmi kurumlarda çalışanların ise kurum amirleri tarafından düzenlenecek cüzdan talepleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus Cüzdanları ilgili reşit ise kendisine, reşit değilse anne babası veya velisine imza karlığı verilir. Nüfus cüzdanları değerli kâğıt kapsamında olup, cüzdan karşılığı alınan bedel nedeniyle makbuz verilmemektedir.
  10-ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANLARI
   
  Uluslar arası aile cüzdanları evlenme sırasında evlenme memurluklarınca, evlenmeden ise nüfus müdürlüklerince verilmektedir. Aile cüzdanları değerli kâğıt kapsamında bulunduğundan cüzdan karşılığı alınan bedel için makbuz verilmemektedir. Cüzdan ücretleri her yıl maliye bakanlılığınca tespit edilmektedir.

  11-NÜFUS KAYIT ÖRNEKLER
  Nüfus kayıt örnekleri ilgilinin kendisine nüfus cüzdanı ibraz etmesi durumunda verilmektedir. Ancak Nüfus cüzdanı bulunmaması durumda dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.
  Nüfus kayıt örneklerini eşleri çocukları, torunları anne ve babası dilekçe ile müracaatları halinde nüfus müdürlüklerince verilmektedir. Üçüncü kişiler ancak yazılı müracaatları halinde kişilerinin medeni durumlarını öğrenebilirler. Resmi vekille de nüfus kayıt örneği verilir.
  Mahkemeler, askerlik şubesi başkanlıkları, evlendirme memurlukları, konsolosluklar ve adli bir olay nedeniyle güvenlik kuvvetleri doğrudan nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıt almaya yetkililerdir. Bunların dışında kalan kurumlar gerçeklerin yazılı belirtmek suretiyle nüfus kayıt örneklerini alabilirler


  12-ADRES KAYIT SİSTEMİ
   
  Yerleşim yeri adresleri ve diğer adresler nüfus müdürlüklerince tutulmaktadır. Yerleşim yeri adresleri değişenlerin 20 gün içinde nüfus müdürlüklerine, bir işlem için kamu kurum ve kuruluşlarına(belediye, telekom, Elektrik vs.) müracaat edilmesi zorunludur. İlgili yerleşim yeri adresi dışında diğer adresini de bildirebilir (ikinci konut, yazlık vs.)
  İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 •  
  a-) Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürüt
  b-) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonun da özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
  c-) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
  d-) Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek.
  e-) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.
  f-) Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek.
  g-) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak.
  h-) İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.
  j-) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.
  k-) Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek.
  m-) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.
 •  
  İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
 •  
  a-) Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak
  b-) Aile kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak.
  c-) Nüfus Müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek, resmi kurullara katılmak.
  d-) Askerlik yoklamalarında hazır bulunmak veya yerine bir memur görevlendirmek.
  e-) Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.
  f-) Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak.
  g-) Kendisine bağlı personelin atanma ve yükselmelerine ilişkin tekliflerde bulunmak.
  h-) Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak.
  j-) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak.
  k-) Verilen diğer görevleri yapmak.
  İlçelerde İlçe İdare Şube Başkanı olan İlçe Nüfus Müdürü, biriminin genel idaresinden ve denetlenmesinden, nüfus, vatandaşlık ve evlenme işlerinin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinden ve nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden, nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapamadıkları veya görevi başında
 • olmadıkları zamanlarda bunlara ait işlerin yapılmasından merkez ilçelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne, diğer ilçelerde Kaymakama karşı sorumludur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
Telefon No
   
    : 0 (412) 541 28 87
 
Faks No                                                                        
    
    : 0 (412) 541 20 93
 
Adres
   
    : Hükümet Konağı Kat : 3 Çüngüş / DİYARBAKIR
                         
 
 
 
 •  
 •